Tag

,


TES PERSAMAAN KATA (SINONIM)

PETUNJUK:

• Dari 5 pilihan jawaban yang tersedia pada setiap nomor, pilihlah persamaan kata (sinonim) atau pilihlah kata yang paling dekat artinya!

1. ELABORASI

a. Penyusunan dalil

b. Pendadaran

c. Penjelasan terperinci

d. Kontrak kerja

e. Penugasan untuk kerja

2. KONVENSI

a. Kebijakan

b. Kesamaan

c. Kesimpulan

d. Kesepakatan

e. Keputusan

3. APORISMA

a. Apriori

b. Maksimal

c. Bentuk

d. Pendekatan

e. Prima

4. DEHIDRASI

a. Deliberasi

b. Proses penyusutan air

c. Kehilangan cairan tubuh

d. Dekapitalisasi

e. Proses penyaringan

5. PORTO

a. Segel

b. Materai

c. Perangko

d. Biaya

e. Dana

6. SEREBRUM

a. Otak besar

b. Otak kecil

c. Selebritis

d. Balneum

e. Upacara

7. MOBILITAS

a. Motivasi

b. Lalu-lintas

c. Dinamis

d. Gerak

e. Dorongan

8. BONAFIDE

a. Tegar

b. Jenis bonsai

c. Catatan

d. Surat berharga

e. Dapat dipercaya

9. SINE QUA NON

a. Selalu negatif

b. Kelengkapan

c. Air mineral

d. Harus ada

e. Tiada berair

10. KLEPTOFOBIA

a. Takut kecurian

b. Penyakit suka mencuri

c. Tergila-gila

d. Terbayang

e. Berlebih-lebihan

11. KOLUSI

a. Suap

b. Manipulasi

c. Kongkalikong

d. Korupsi

e. Sembunyi

12. EKAMATRA

a. Estimasi ukuran

b. Suku tunggal

c. Fisika

d. Metafisika

e. Gradien

13. PROTEKSI

a. Pengawalan

b. Perlindungan

c. Pengawasan

d. Pengamanan

e. Penjagaan

14. BAGAK

a. Bergaya

b. Nama burung

c. Penakut

d. Seperti

e. Pemberani

15. TANGKAL

a. Cegah

b. Tak mempan

c. Lelang

d. Rangkul

e. Mempan

16. VIRTUAL

a. Hiponema

b. Maya

c. Nyata

d. Virgin

e. Impian

17. FRIKSI

a. Kasar

b. Licin

c. Desakan

d. Sedih

e. Tidak berdaya

18. HUKUMAN

a. Aturan

b. Penjara

c. Denda

d. Delik aduan

e. Larangan

19. HIBRIDA

a. Cepat berbuah

b. Tanaman rendah

c. Cangkokan

d. Antar tanaman

e. Bibit unggul

20. RESIDU

a. Reduksi

b. Remisi

c. Sisa

d. Ampas

e. Hasil

21. AKURAT

a. Ralat

b. Saksama

c. Selidik

d. Limit

e. Aproksimasi

22. CLASS

a. State

b. Kamar

c. Ruangan

d. Tingkatan

e. Group

JAWABAN : TES PERSAMAAN KATA, BAGIAN I

1. ELABORASI = penjelasan terperinci

2. KONVENSI = kesepakatan

3. APORISMA = maksimal

4. DEHIDRASI = kehilangan cairan tubuh

5. PORTO = biaya

6. SEREBRUM = otak besar

7. MOBILITAS = gerak

8. BONAFIDE = dapat dipercaya

9. SINE QUA NON = harus ada

10. KLEPTOFOBIA = takut kecurian

11. KOLUSI = kongkalikong

12. EKAMATRA = fisika

13. PROTEKSI = perlindungan

14. BAGAK = pemberani

15. TANGKAL = cegah

16. VIRTUAL = impian

17. FRIKSI = desakan

18. HUKUMAN = denda

19. HIBRIDA = bibit unggul

20. RESIDU = sisa

21. AKURAT = saksama

22. CLASS = group

SUMBER: http://agung66.wordpress.com

About these ads